De doelstelling van Kamphuis Ahoy

Maatschappelijke rol nog steeds actueel

Hoevelen kennen Kamphuis "Ahoy" in Oosterhout? Bijna 1 000.000 overnachtingen sinds de oprichting betekent dat vele honderden jongens en meisjes een paar dagen in het gastvrije Oosterhout in de vrije natuur hebben doorgebracht. Ook nu is Kamphuis "Ahoy" jaar in jaar uit, met z'n l3 000 overnachtingen, bijna heel het jaar bezet. In het voorjaar en het zomerseizoen de gehele week, in herfst en winter in elk geval gedurende de weekeinden. Het is een huis voor jeugdafdelingen van voetbalclubs en vele andere jeugdafdelingen van diverse sportclubs. Daarnaast zijn het kerkelijke en spiritueel gerichte groepen die er studie- en gespreksdagen houden. Scholen houden er hun werkdagen. Speeltuin- en wijkverenigingen hebben hun zomerkamp in Kamphuis "Ahoy". Studentendisputen komen hier om te discuteren en ook oud kamphuisgangers hebben als vijftigers en zestigers hier reünies. Harmonieën en jeugdmuziekkorpsen komen er om een weekendje te oefenen.

Inmiddels is een woonwijk op 200 meter afstand van het kamphuis gebouwd. De commissie heeft zodanige voorzieningen getroffen dat de nieuwe bewoners en de gasten van het kamphuis zonder al te veel hinder naast elkaar kunnen functioneren. Dertien jaar was er onzekerheid over behoud van het huis op het bestaande terrein en daarmee over het voortbestaan van het kamphuis. Dit heeft grote financiële inspanningen en energie gevergd. Bestuur en commissie hebben alle aandacht gericht op groot onderhoud en een eigentijdse inrichting van het kamphuis, waarvan de maatschappelijke rol die de grondleggers voor ogen stond, nog steeds actueel is. 

In Oosterhout is en wordt opnieuw geschiedenis gemaakt. In l954 zijn de eerste gebouwen (dag- en nachtverblijf) neergezet en de sportterreinen aangelegd. Op het terrein kunnen de stadsjeugd en alle andere gebruikers van het kamphuis hun grote behoeften aan sport en spel of anderszins ongehinderd uitleven, temidden van een prachtige natuur. Door vrijwilligers zijn namelijk in de loop van de jaren op het terrein bomen en struiken geplant. Tussen de nieuwe woonwijk en het terrein van het kamphuis werken de gemeente en de commissie aan een gebied van ongerepte natuur. Hier komen geen kinderen, zodat de flora en fauna een eigen strook natuurgebied hebben. Dit gebied is afgezet met een natuurlijke grondwal die steeds aangevuld is met grond die op het terrein over was. De beplanting bestaat in dit gebied uit doornige planten die voor bijvoorbeeld vogels een ideale dekking bieden en waar kinderen niet zo gauw speelruimte zullen zoeken. Op de duur is zo een natuurlijke aansluiting met het reeds bestaande bos tot stand gekomen. Niemand had ooit overlast van de groepen in "Ahoy". Activiteit is er genoeg, maar tot nu toe hoorde niemand dat, de bebouwde kom was immers op ruime afstand. Dit is nu wel anders, er moet degelijk rekening met de buren gehouden worden. De commissie heeft afspraken met de vaste huurders gemaakt om muzieklawaai en andere mechanische lawaaimakers niet buiten te gebruiken.  Gelukkig is de dichtsbijzijnde bebouwing toch nog op ruime afstand van de gebouwen gebleven. Het is geweldig dat deze unieke plek zo dicht bij Rotterdam en de andere grote steden behouden is gebleven.

Verbeteringen: Om onze vaste gasten ook in de toekomst bij ons welkom te kunnen heten, moet het bestuur ervoor waken dat de prijzen niet uit de pan lopen. Omdat de kampprijzen inclusief gas, electriciteit en water zijn, moet het gebruik hiervan zo zuinig mogelijk zijn. Doordat we in de afgelopen jaren het kamphuis op veel plaatsen verbeterd hebben is het gebruik van gas flink verminderd. Dit geld ook voor het electriciteit gebruik. Het is heel spijtig dat de coronacrisis de liquiditeit ernstig in de problemen brengt. We hopen dat het najaar nog wat verbetering brengt. 

Bekijk hier de beschikbaarheid
van onze accomodaties

 

  2023    2024