Beschikbaarheid 2024

De beschikbaarheidslijst geeft aan:      beschikbaar =groen,     in optie = orange,    verhuurd = rood

Datum Type Accomodaties
29December 2023 t/m 2 januari 2024 Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
3 januari t/m 5 januari 2024 Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
5 januari tm 7 januari 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
8 januari tm 12 januari 2024 Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
12 januari tm 14 januari 2024 Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
15 januari tm 19 januari Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
19 tm 21 januari 2024 Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
22 tm 26 januari 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
26 januari tm 28 januari Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
29 januari tm 2 februari Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
2 tm 4 februari 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
5 tm 9 februari 2024 Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
9 tm 11 februari 2024
- voorjaars vakantie z nederland
Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
12 tm 16 februari 2024
- voorjaars vakantie z Nederland
Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
16 tm 18 februari
- voorjaarsvakantie N en Midden Nederland
Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
19 t/m 23 februari
- voorjaarsvakantie M en Noord Nederland
Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
23 tm 25 februari Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
26 februari tm 1 maart 2024 Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
1 tm 3 maart 2024 Weekend Gebouw A Optie Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
4 tm 8 maart Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
8 tm 10 maart 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
11 tm 15 maart 2024
- 11 maart start ramadan
Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
15 tm 17 maart 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
18 tm 20 maart 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Vrij Boeken »
20 tm 22 maart 2024 Midweek Gebouw A Optie Gebouw B Optie Huisje C Optie Huisje St F Vrij Boeken »
22 tm 24 maart 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
25 tm 27 maart 2024 Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
27 tm 29 maart 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
29 maart tm 1 april pasen 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
1 tm 3 april Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
3 tm 5 april 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
5 tm 7 april 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
8 tm 10 april 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
10 tm 12 april 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
12 tm 14 april 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
15 tm 17 april 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
17 tm 19 april 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
19 tm 21 april 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
22 tm 24 april 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
24 tm 26 april 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
26 tm 28 april 2024
- 27 april koningsdag 27 apr tm 5 mei meivakantie
Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
29 april tm 1 mei 2024 Midweek Gebouw A Optie Gebouw B Optie Huisje C Bezet Huisje St F Vrij Boeken »
1 tm 3 mei 2024 Midweek Gebouw A Optie Gebouw B Optie Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
3 tm 5 mei 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
6 tm 8 mei 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
8 tm 10 mei 2024
- hemelvaart weekend
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
10 tm 12 mei 2024
- hemelvaartweekend
Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
13 tm 15 mei 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
15 tm 17 mei 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Vrij Boeken »
17 tm 20 mei pinksteren 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
21 mei tm 24 mei 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
24 mei tm 26 mei 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
27 mei tm 29 mei 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Vrij Boeken »
29 mei tm 31 mei 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
1 tm 3 juli 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Vrij Boeken »
31 mei tm 2 juni 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
3 juni tm 5 juni 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
5 juni tm 7 juni 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
7 juni tm 9 juni 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
10 juni tm 12 juni 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
12 juni tm 14 juni 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
14 juni tm 16 juni 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
17 juni tm 19 juni 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
19 juni tm 21 juni 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
21 juni tm 23 juni 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
24 juni tm 26 juni 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
26 juni tm 28 juni 2024 Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
28 juni tm 30 juni 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
3 tm 5 juli 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
5 tm 7 juli 2024
- start vakantie z Nederland van 6/7 18/8
Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
8 tm 10 Juli 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
10 tm 12 juli Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
13 tm 20 juli hele week Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
13 tm 20 juli hele week
- eerst week vakantie m nederland
Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
20 /tm 21 juli 2024
- deel weekend
Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
22 juli tm 26 juli hele week 2024
- 2e week vakantie M Nederland
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
27 Juli tm 3 augustus hele week mogelijk!
- Kan ook een halve week wegensvakantie
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
3 augustus tm 10 augustus 2024 kan hele week gehuurd wegens vakantie, prijs in overleg Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Vrij Boeken »
10 tm 17 augustus kan met midweek Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
17 augustus tm 24 augustus 2024 kan een hele week Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Vrij Boeken »
17 tm 24 augustus 2024 kan hele week Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Optie Boeken »
24 /25 augustus 2024 deel weekend
- prijs in overleg
Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
26 tm 28 augustus 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
28 tm 30 augustus 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
30 augustus tm 1 september 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
2 tm 4 september Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
4 tm 6 september 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
6 tm 8 september 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
9 tm 11 september 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
11 tm 13 september 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
13 tm 15 september 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
16 tm 18 september 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Optie Huisje St F Optie Boeken »
18 tm 20 september 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
20 tm 22 september 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
23 tm 25 september 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
25 tm 27 september 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
27 tm 29 september 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
30 september tm 2 oktober 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
2 tm 4 oktober 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
4 tm 6 oktober 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Vrij Boeken »
7 tm 9 oktober 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
9 tm 11 oktober 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
11 tm 13 oktober 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
14 tm 16 oktober 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
16 tm 18 oktober 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
18 tm 20 oktober 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Optie Huisje St F Optie Boeken »
21 tm 25 oktober
- herfstvakantie zuid nederland
Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
18 tm 20 oktober 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
21 tm 23 oktober 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
23 tm 25 oktober 2024 Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
25 tm 27 oktober 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
28 oktober tm 1 november
- herfstvakantie noord en midden Nederland
Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
1 tm 3 november 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
4 tm 8 november
- ivm de energiekosten is de prijs nog niet bekend.
Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
8 tm 10 November 2024 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
11 tm 15 november Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
15 tm 17 november Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
18 tm 22 november Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
22 tm 24 november Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
27 tm 29 november 2024 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
29 november tm 1 December Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »

Bekijk hier de beschikbaarheid
van onze accomodaties

 

  2023    2024