Beschikbaarheid 2022

De beschikbaarheidslijst geeft aan:      beschikbaar =groen,     in optie = orange,    verhuurd = rood

Datum Type Accomodaties
30-12-2021 t/m 2-1-2022 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
3 januari t/m 7 januari Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
7 januari t/m 9 januari Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
10 januari t/m 14 januari Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
14 januari t/m 16 januari Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
17 januari t/m 21 januari Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
21 januari t/m 23 januari Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
24 januari t/m 28 januari Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
28 januari t/m 30 januari Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
31 januari t/m 4 februari Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
4 februari t/m 6 februari Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
7 februari t/m 11 februari Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
11 februari t/m 13 februari Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
14 februari t/m 18 februari Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
18 februari t/m 20 februari Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
21 februari t/m 25 februari Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
25 februari t/m 27 februari Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
28 februari t/m 4 Maart Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
4 maart t/m 6 maart Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
7 maart t/m 11 maart Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
11 maart t/m 13 maart Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
14 t/m 18 maart Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
18 maart t/m 20 maart 2022 Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
21 maart t/m 23 maart Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
23 tm 25 maart Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
25 maart t/m 27 maart 2022 Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
28 maart t/m 1 april Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
1 april t/m 3 april 2022 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
4 april t/m 8 april Midweek Gebouw A Optie Gebouw B Optie Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
8 april t/m 10 april Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
10 april t/m 15 april Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
15 april t/m 18 april 2022
- pasen 3 nachten
Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
19 april t/m 22 april Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
22 april t/m 24 april Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
25 april t/m 27 april Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
27 april t/m 29 april Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
29 april t/m 1 mei Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
2 mei t/m 6 mei
- vakantieweek
Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
6 mei t/m 8 mei 2022 Weekend Gebouw A Vrij Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
9 mei t/m 11 mei Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
11 mei t/m 13 mei Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
13 mei t/m 15 mei Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
16 mei t/m 18 mei Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Vrij Boeken »
18 mei t/m 20 mei Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
20 mei t/m 22 mei Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
23 mei t/m 25 mei Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
25 mei t/m 29 mei
- hemelvaartweekend
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
30 mei t/m 1 juni
- ma/woe
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
1 juni t/m 3 juni
- wo/vrij
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
3 juni t/m 6 juni
- Pinksteren
Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Vrij Boeken »
7 juni t/m 10 juni Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
10 juni t/m 12 juni Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
13 juni t/m 15 juni
- ma/woe
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
15 juni t/m 17 juni
- wo/vrij
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
17 juni t/m 19 juni 2022 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
20 t/m 22 juni
- ma/wo
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
22 juni t/m 24 juni
- wo/vrij
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
24 juni t/m 26 juni Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
27 juni t/m 29 juni
- ma/woe
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
29 juni t/m 1 juli
- wo/vrij
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
1 juli t/m 3 juli Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
4 juli t/m 6 juli
- ma/woe
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
6 juli t/m 8 juli
- wo/vrij
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
9 juli t/m 16 juli
- hele week
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
16 juli t/m 17 juli
- één nacht weekend
Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
18 juli t/m 23 juli Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
23 juli t/m 29 Juli
- hele week
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
29 Juli t/m 31 Juli Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
31 juli t/m 6 augustus 2022
- hele week
Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
6 augustus t/m 13 augustus 2022
- hele week
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
13 augustus t/m 20 augustus 2022
- hele week
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
20 augustus t/m 21 augustus 2022
- één nacht kamphuis
Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
20 augustus t/m 26 augustus ( huisjes)
- hele week
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
22 augustus t/m 24 augustus (Gebouwen a en b) 2022
- hele midweek
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
26 augustus t/m 28 augustus 2022 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
29 Augustus t/m 31 augustus 2022
- ma/woe
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
31 augustus t/m 2 september
- wo/vrij
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
2 september t/m 4 september 2022 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Optie Huisje St F Bezet Boeken »
5 september t/m 7 september 2022
- ma/woe
Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
7 september t/m 9 september 2022
- wo/vrij
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
9 september t/m 11 september Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Bezet Boeken »
12 september t/m 14 september 2022
- ma/woe
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
14 september t/m 16 september
- wo/vrij
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
16 september t/m 18 september Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
19 september t/m 21 september 2022
- ma/woe
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
21 september t/m 23 september 2022
- wo/vrij
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
23 september t/m 25 september Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
26 september t/m 28 september
- ma/woe
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
28 september t/m 30 september
- wo/vrij
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
30 september t/m 2 Oktober 2022 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
3 oktobert/m 5 oktober
- ma/woe
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
5 oktober t/m 7 oktober
- wo/vrij
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
7 oktober t/m 9 oktober Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
10 oktober t/m 12 oktober 2022
- ma/woe
Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
12 oktober t/m 14 oktober 2022
- wo/vrij
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
14 oktober t/m 16 oktober 2022 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
21 oktober t/m 23 oktober 2022 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
17 oktober t/m 21 oktober
- vakantie n Nederland
Midweek Gebouw A Optie Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
24 oktober t/m 28 oktober
- vakantie mi nederland
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
28 oktober t/m 30 oktober Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
31 oktober t/m 4 november Midweek Gebouw A Vrij Gebouw B Vrij Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
4 november t/m 6 november Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
7 november t/m 11 november 2022
- winterprijs
Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
11 november t/m 13 november 2022 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Optie Huisje St F Vrij Boeken »
14 november t/m 18 november 2022 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
18 november t/m 20 november 2022 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »
21 november t/m 25 november 2022 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
25 november t/m 27 november 2022 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Vrij Boeken »
28 november t/m 2 december 2022 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
2 december t/m 4 december 2022 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
5 december t/m 9 december 2022 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
9 december t/m 11 december 2022 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
12 december t/m 16 december 2022 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
16 december t/m 18 december 2022 Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
19 december t/m 23 december 2022 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
23 december t/m 26 december kerstfeest
- kerstfeest
Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
27 december t/m 29 december 2022 Midweek Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Vrij Huisje St F Vrij Boeken »
30 of 31 december t/m 1 of 2 januari 2023
- oud en nieuw
Weekend Gebouw A Bezet Gebouw B Bezet Huisje C Bezet Huisje St F Bezet Boeken »

Bekijk hier de beschikbaarheid
van onze accomodaties

 

  2022    2023